top of page

HET VELDLAKEN

video by Elza Berzina

HET VELDLAKEN

Over een grond-verbonden dialoog en het 'Peel-zijn'


 

In maar liefst 170 jaar is de Peel getransformeerd van een uitgestrekt hoogveengebied van tienduizenden hectare tot een versnipperd industrielandschap dat voedsel voor de wereldmarkt produceert. Hoe voelen mensen zich door al deze transities heen verbonden met deze streek, haar grond en wat hebben we nodig om ook in de toekomst hier ‘goed’ te kunnen leven? Door middel van deze vragen startte ik een grond-verbonden dialoog in de streek om de vaak afstandelijke planologische blik op de grote transitiopgaven te verschuiven naar de ‘dwelling perspective’. Hiervoor heb ik samen met productontwerper Elza Berzina een instrument ontwikkeld – het veldlaken - om uit de systeemwereld letterlijk het landschap in te stappen en daar samen een caleidoscopische blik te cultiveren: het veldlaken is een uitnodiging om (planologische) vergaderingen rond de transities van de Peel te laten gronden in het daadwerkelijke landschap, het collectieve geheugen en de menselijke ontmoeting. Een instrument voor een proces dat complexiteit en druk benadert vanuit de kwaliteit van het bestaande en de verbeeldingskracht die is geworteld in de liefde voor een cultuurlandschap – het ‘Peel-zijn’.


 

Op het grote doek van 5x3 meter zien we een luchtbeeld van een fictief landschap bestaand uit typische elementen van de Peel: het ontginningsdorp, het distributiecentrum, de lege akker, het hoogveenrestant, de beschermde heide, de nieuw aangelegde rivier, het productiebos… Daaromheen een verzameling van anekdotes die voortkomen uit een veeltal van gesprekken tijdens het veldwerk in de Peel. En aan de rand ‘de coördinaten’: een vocabulaire van begrippen en thema’s die aanleiding kunnen geven voor andere leeswijzen van deze ‘kaart’. De reflecterende stof reageert op de invalshoek van de zon in relatie tot het oog van de beschouwer - iedereen die eromheen staat ziet letterlijk een net wat ander beeld. Het weer en de eigenschappen van de ondergrond beïnvloeden de visuele kwaliteiten van het landschap op de kaart. Er ontstaat een caleidoscoop van verschillende perspectieven beïnvloed door de subtiele verschillen van waarneming.

english text follows soon...

project developed as part of the Young Innovators programme

with the clients Provincie Noord-Brabant and Provincie Limburg

object developed with Elza Berzina

bottom of page